Confucius PDF

IV-III centuries Confucius PDF to protect the state from the raids of nomads. Length of the wall from the edge to edge is 2500 kilometers. Сертификаты по итогам экзаменов HSK и HSKK 14 октября 2018 г. Их можно получить по адресу Комсомольский проспект, д.


6 по рабочим дням с 10:00 до 17:00. Также можно получить сертификаты за последние два года. Дата на май месяц, к сожалению, пока уточняется. Напоминаем, что регистрация на экзамены начинается не ранее, чем за два месяца и заканчивается за месяц до даты экзамена. В ходе одного экзаменационного дня можно сдать письменный и устный экзамены, так как они проводятся в разное время. Хотите ли Вы познать китайскую культуру и посмотреть её красоту?

В приложении – программы обучения в Китае. Информация о Китае взята с www. Схема проезда сделана с использованием карт Google. 2014 Институт Конфуция при Московском государственном лингвистическом университете.

Enter the characters you see below Sorry, we just need to make sure you’re not a robot. Kongzi, de gewone naam van Confucius in het Chinees. De voorouders van Confucius waren grondbezitters in de staat Song, totdat zijn overgrootvader vanwege politieke ontwikkelingen gedwongen was te vluchten naar Lu. Daarna raakte de familie financieel steeds meer aan de grond. Confucius moest met diverse werkzaamheden, zoals het hoeden van vee, in zijn levensonderhoud voorzien. Confucius heeft nooit de gelegenheid gehad zijn leer in de praktijk te brengen. Hij is slechts enkele maanden hoogwaardigheidsbekleder geweest in Lu, waar hij verantwoordelijk was voor het bestraffen van criminaliteit en handhaving van de openbare orde.

De laatste jaren van zijn leven besteedde hij aan het verzamelen en bewerken van boeken in relatie tot diverse onderwerpen zoals geschiedenis, odes, rites en muziek. Door vele beroeringen tijdens de Periode van Lente en Herfst was er ruimte voor mannen die politieke macht wilden veroveren. Dit was een oogmerk van Confucius zelf, maar ook een streven dat hij aan zijn studenten wilde meegeven. Goede studenten verdienden het volgens Confucius om hoogwaardigheidsbekleder te worden. Zijn onderwijs was daarom ook sterk gericht op het aanleren van politieke vaardigheden. Confucius’ leer stond in vele opzichten op gespannen voet met de heersende standenmaatschappij. Hij was van mening dat van nature iedereen gelijk was.

Hoge posten moesten door de meest bekwame mensen worden bezet en niet per definitie door de adel die dergelijke posten in de praktijk vaak overerfde. Rituelen moesten volgens Confucius echter ook gepaard gaan met oprechte gevoelens en juiste morele intenties. Hierbij wees hij bijvoorbeeld op het respect van kinderen jegens hun ouders. Overwegingen ten aanzien van familiaire relatie werden door hem doorgetrokken naar de samenleving als geheel. Zijn filosofie legde de nadruk op de persoonlijke en bestuurlijke moraal, orde, en respect voor de meerdere, en won vooral aan populariteit door de krachtige traditionele Chinese stellingnames.

Confucius wordt vooral vereerd door leraren, scholieren en confucianisten. De invloed van Confucius op de Chinese beschaving kan niet worden overschat. Deze was ruim verspreid in Taiwan, Japan, Korea en Vietnam. Dit kwam vooral door het Confucianisme, de doctrine die ontwikkeld is door zijn discipelen en commentatoren. Het meest bekend is zijn samenstelling van de Lente- en Herfstannalen.

This entry was posted in Etudes supérieures. Bookmark the permalink.